For at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning vil vi -  hele vejen igennem skoletiden:

-  Skabe et godt forhold mellem lærere, pædagoger, elever og forældre.
Eleverne skal føle sig værdsat, og at de hører til et fællesskab og en helhed på Aars Skole.

Vores mål er:

- at mindske antallet af henvendelser til de voksne om problemer i frikvartererne
- lavt fravær
-
synligt fællesskab
- færre klager fra forældre
positive tilkendegivelse fra elever og forældre.
 
I foråret 2012 arbejder vi med at samle tanker og ideer til en fælles antimobbestrategi, som vil blive vist her på siden. Den beskriver, hvordan vi arbejder med at forebygge mobning, og hvordan vi griber ind, hvis mobning opstår.
 
Grundlæggende har du, uanset om du er forældrer, elev eller lærer, pligt til at være et forbillede for andre ved at: