For at få glæde af det i alle fag, har lærerne sat ord på, hvordan eleverne skal styrke deres læse-egenskaber.
Her 
kommer et uddrag af Aars Skoles Læsepolitik:

0-3 klasse - Indskolingen
I 0-3. klasse lærer eleverne, hvad en fagbog er, og om indholdsfortegnelser, faktabokse og stikordsregistre. I en emneuge laver de selv en fagbog eller en planche om fagbøger, som de viser frem for resten af klassen. De lærer at kende forskel på skønlitteratur og fagbøger, og får kendskab forskellige måder at læse på, som fx at skimme teksten og at finde stikord. Hver morgen læser eleverne for sig selv i 10-30 minutter, og hver dag læser læreren højt, mens børnene spiser.

0. klasse: Arbejder med "den første læsning" og begynder at sætte bogstaver sammen til ord ( børneskrivning). De bruger computeren og leger med rim, remser og bogstav-lyde.

1. klasse begynder at læse for hinanden to og to.  De skriver skriver en fælles historie og tegner dertil ( børneskrivning ) og beskriver klassens aktiviteter i en log-bog. I natur og teknik arbejder de med "ide-mylder" , hvor de fortæller, hvad de ved om emnet, hvad billederne forestiller, hvad fagordene betyder, og hvilken slags tekst, det er.

2. klasse lærer om skønlitteratur og fortsætter med børneskrivning. De læser højt for en makker, for en gruppe eller for klassen. De lærer at søge information på nettet og bruge programmer. Børnene ser på hvor svære teksterne er – korte/lange ord ( lixtal) og de spiller teater ( læseteater ).

I 3. klasse lærer børnene, hvordan de skal læse i andre fag end dansk ( faglig læsning ). De får kendskab til forskellige fagudtryk og begreber, dvs. hvilken slags ord, der bliver brugt i forskellige typer af tekster og indenfor forskellige fag eller områder ( terminologi ).

 

4-6. klasse - Mellemtrinet
Træner i at blive gode til at læse højt med betoninger og pauser. De er nu klar til at gå i dybden og nærlæse tekster, lære at tage notater, finde nøgleord, brainstorme og skrive referater.
Indenfor de fag og emner, de læser om, skal de nu lære at bruge de rigtige fagudtryk og begreber. De arbejder nu også med teknikker til, hvordan de skal læse i forbindelse med projektarbejde. De lærer at søge informationer i ordbøger, opslagsværker og ved hjælp af IT, og at være kritiske overfor de kilder, de anvender.

  

9-10. klasse - Udskolingen
Arbejder med gruppearbejde, hvor de får forskellige opgaver og roller, når de læser. Eksempelvis roller som oplæser, referent eller som kritiker. De arbejder med tekster, hvor de skal orientere sig om forskellige emner, indenfor en sammenhæng ( kontekstuel læsning) , og med anderledes notattekniker. De lærer at forholde sig til det de læser fra forskellige synsvinkler og perspektiver, og at forholde sig til deres baggrundsviden.